skip to Main Content

Velkommen

Dette er et testmateriale.

Her kan du lære noget om havisen i Arktis.

Udviklingen af testmaterialet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Testmaterialet er baseret på data fra Polar Portal.

Ideen er at udvikle et undervisningsmateriale, der skal gøre eksisterende og unik dansk monitorering af is- og klimaudviklingen i Arktis mere tilgængelig for grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Disse udviklinger præsenteres på Polarportalen.

På Polarportal.dk bliver der præsenteret up-to-date viden om klimaet. Det er forskere på DMI (Danmarks Meteorologiske Institut), GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og DTU (Danmarks Tekniske Universitet), der kommer med disse data, som de har fra data, de modtager fra satellitter.

Materialet er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af:

  • Martin Stendel, DMI, projektleder på Polarportalen
  • Lars Andersen, lektor i naturgeografi, Sankt Annæ Gymnasium.
  • Mari-Ann Skovlund, Faglig, pædagogisk konsulent og lærebogsforfatter,  Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon.
  • Ida Toldbod, ekstern projektleder og forfatter
  • Jeppe Raasthøj, IT- og AV-udvikler
  • Christina Fromberg, grafisk designer og webudvikler
Back To Top